Skip to content

Cleaning service reception store

Hokkaido/Tohoku / Kanto / Chubu / Kinki / Kyushu

Hokkaido and Tohoku

Hokkaido

History 1-1-32 Shinkotoni 4-jo, Kita-ku, Sapporo, Hokkaido 011-826-6666

Miyagi Prefecture

KADOYA Sendai store 7-73 Me Nakacho, Rokucho, Wakabayashi Ward, Sendai City, Miyagi Prefecture 022-287-8000

Kanto

Tokyo

KADOYA Tokyo Main Store 3-29-21 Nishiasakusa, Taito-ku, Tokyo 03-3843-2000
Refresher Division 6-41-7 Asakusa, Taito-ku, Tokyo 03-3871-2055

Chubu

Aichi prefecture

KADOYA Nagoya store 2-3-32 Yamada, Kita-ku, Nagoya, Aichi Prefecture 052-917-1700

Kinki

Osaka prefecture

KADOYA Osaka store 24-1 Hieshimacho, Kadoma City, Osaka Prefecture 072-887-5005
RS TAICHI 3-1-25 Nakagakiuchi, Daito City, Osaka Prefecture 072-874-5315

Kyushu

Fukuoka Prefecture

KADOYA Fukuoka store 2-42-5 Hakozaki, Higashi Ward, Fukuoka City, Fukuoka Prefecture 092-651-2900